KORESPONDENCJA

wyniki przesyłać najlepiej w Word ,
zdjęcia w standarcie GIF lub JPG
proszę przesyłać na adres:

1ztkos@gmail.com

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.