ZMIANA TERNINU !!!!

Z powodu zaplanowanych na dzień 17.04.br. egzaminów klas VIII, powiatowy turniej w piłce nożnej IMS chłopców odbędzie się 25.04.br w SP14 o godz. 10.00

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.