Zmiana godziny rozpoczęcia zawodów

.3-bój LA dz. i chł. Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego –15.04 SP1      godz. 12.30

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.