Igrzyska Dzieci – koszykówka chłopców

W dniu 15.02.2018 w SP1 odbył się mecz koszykówki chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, w którym spotkały się drużyny SP1 I i SP1 II. Zwycięstwo przypadło SP1 I i ona będzie reprezentować  Ostrów w zawodach rejonowych.

W turnieju, niestety, zabrakło zgłoszonych SP4, SP5, SP Edukator, i Szoły Polskich Noblistów z Nowych Skalmierzyc.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.