2018.09.27-Regulamin-30-Cross-Fiedlera2 (1) (1)

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Koleżanki i Koledzy!

Zebranie organizacyjne Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego poświęcone kalendarzowi zawodów i imprez sportowych w roku szkolnym 2018/2019
odbędzie się 18 września 2018 r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 1
przy ulicy Partyzanckiej 15.
Prosimy o zabranie zgłoszeń do udziału w zawodach SZS

(wg propozycji kalendarza SZS Wielkopolska)

w roku szkolnym 2018/2019 zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.